Arsimi

Arsimi

  Në teritorin e Komunës Saraj veprojnë këto institucione edukativo-arsimore: Çerdhja – Filiz 8 Shkollave Fillore – Qendrore Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Saraj” Shkolla e Mesme Teologjike “Isa Beu” Fakullteti Teologjik në Kondovë

More info

Shëndetësi

Shëndetësi

Në territorin e komunës së Sarajit veprojnë një numër i madh i ordinancave : Ordinanca e mjeksis së përgjithshme Ordinanca Stomatologjike Barnatore   Jeta Medika – Saraj AL – Hani – Bukoviq Remi Dent – Saraj Saraj Medika – Saraj Vita...

More info

Pozita gjeografike

Pozita gjeografike

Komuna e Sarajit ka një pozitë të volitshme gjeografike për zhvillimin e turizmit, pasiqë në territorin e sa gjenden shume objekte me rëndësi vitale.Në territorin e kësaj komune gjenden shumë..

More info