ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021 за унапредување на административен службеник во Општина Сарај

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021 за унапредување на административен службеник во Општина Сарај

Општина Сарај објавува Интерен оглас за унапредување на 2 (два) административни службеници за следните работни места: УПР 01 01 В01 000  Советник за локален економски развој , Одделение за јавни дејности и локален економски развој...

More info

PREZENTIM PUBLIK

PREZENTIM PUBLIK

Raportit të Vlerësimit Strategjik të ndikimit mbi mjedisin jetësor për PUJVB për Qendrën Sportiverekreative Treska, v.q Livadhe, KK Gllumovë dhe KK Shishovë, Komuna Saraj. Konsultimi me publikun do të mbahet më datën 11.11.2019, duke filluar nga...

More info