Njoftim për mbikqyrje publike

Pas propozim Projektit Urbanistik jashtë kufive të planit urban për ndërtim të kompleksit me destinim G2 – ndërtesa industriale të industrisë së lehtë dhe jo ndotëse, në pjesë nga PK 52/1 dhe pjesë nga PK 69, KK Kondovë jashtë z.n, Komuna e...

More info

Јавен повик за формирање на Иницијативен Совет

Јавен повик за формирање на Иницијативен Совет

Општина објавува јавен повик за формирање на Иницијативен Совет врз основа на член 16 од Законот за младинско учество и младински политики. Иницијативен совет е неформална група која ја има за цел да ги консултира младите и да ги застапува...

More info