Çerdhja – Filiz

Çerdhja e parë publike në Saraj. Kapaciteti është reth 100 deri 120 fëmijë. Hapësira e cerdhes është 700 metra katrorë. Investimi është I përbashkët I Ministrisë për Politik Sociale dhei Komunës së Sarajit, si dhe një pjesë është bërë me donacion nga “Kalliri I Mirsisë”, edhe atë në inventarin e brendshëm. Komuna e Sarajit krenohet, pasi që ka bërë punën më të mirë, për ata prindër të cilët deri më tani fëmijët i kanë dërguar në çerdhe në Shkup.

Kontakt informata:

Tel: 078262935

Adresa: rr.4, nr.5 – Saraj

  www.kopshtifilizi.edu.mk