Dezinfektohen Xhamitë në komunën e Sarajit

Dezinfektohen Xhamitë në komunën e Sarajit
Në kontinuitet bëhen dezinfektime në të gjitha hapsirat publike që frekuentohen nga njerëz, Xhamitë, Shkollat, Cerdhet në komunën e Sarajit, si masë preventive kundër Coronavirusit Cobi-19.
Sot, kryesishtë janë dezinfektuar Xhamitë. Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ndërmarjen Publike ‘Higjiena Komunale’ ka bërë edhe larjen e disa rrugëve kryesore në vendbanime të ndryshsme.