Fillojnë punimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit fekal në Llaskarcë

Fillojnë punimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit fekal në  Llaskarcë

Gjatësi prej – 4380 m Vlera e projektit – 27.025.872 den.

Започнуваат работите за изградба на фекална канализациона мрежа во Ласкарци

Должина од – 4380 м Вредност на проектот – 27.025.872 ден.