Fillon asfalltimi i rrugës nr.2 në vendbanimim Kondovë

Fillon asfalltimi i rrugës nr.2 në vendbanimim Kondovë

Започнува асфалтирањето на yлицата бр.2 во населеното место Кондово