Fillon rekosntruimi i tërësishëm i rrugës Liria (nr.1) në Saraj, gjegjësisht rrugës për tek Qendra rekreative.

Fillon rekosntruimi i tërësishëm i rrugës Liria (nr.1) në Saraj, gjegjësisht rrugës për tek Qendra rekreative.

Започнува целосната реконструкција на улицата Лириа (бр.1) во Сарај, односно патот до Рекреативниот центар.

Започнува целосната реконструкција на улицата Лириа (бр.1) во Сарај, односно патот до Рекреативниот центар.