Фотогалерија од традиционалната манифестација на општина Сарај, по повод одбележувањето на 7 и 8 март.

Фотогалерија од традиционалната манифестација на општина Сарај, по повод одбележувањето на 7 и 8 март.