Vendimi dhe formulari i plotësuar për vlerësim strategjik.

[button color=”blue” size=”small” link=”https://saraj.gov.mk/wp/wp-content/uploads/2017/11/08_813_8_SEA_formulari_633387574.pdf” icon=”” target=”false”]Shkarko formularin[/button] (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}