Instalohet rrjeti I kanalizimit nëpër disa lagje të Sarajit

Saraj, 27 tetor-Komuna e Sarajit me sukses ka përfunduar projektin për kanalizimin e disa lagjeve të Sarajit. Punimet me instalimin e rrjetit të kanalizimit  kanë përfunduar, në rrugën afër Xhamis së vjetër ndërsa në rrjedhë e sipër është edhe kanalizimi dhe meremetimi I disa pjesëve nëpër disa lagje tjera të Sarajit. Komuna e Sarajit në bashkëpunim me  banorët e Lubinit me sukses ka përfunduar projektin për vendosjen e rrjetit të kanalizimit edhe në këtë vendbanim.   (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}