Këshilli i Komunës së Sarajit në mbledhjen e 26-të të mbajtur më 21.06.2024 me propozim të komisionit kandidues si kandidat i vetëm, me 16 vota pro dhe 1 përmbajtur, zgjodhi z.Ilas Veseli si Ushtrues i detyrës Kryetar i Komunës së Sarajit, i cili paraprakisht ka kryer funkcionin e zëvendësit të kryetarit.

Këshilli i Komunës së Sarajit në mbledhjen e 26-të të mbajtur më 21.06.2024 me propozim të komisionit kandidues  si kandidat i vetëm, me 16 vota pro dhe 1 përmbajtur, zgjodhi z.Ilas Veseli si Ushtrues i detyrës Kryetar i Komunës së Sarajit, i cili paraprakisht ka kryer funkcionin e zëvendësit të kryetarit.
Këshilli i Komunës së Sarajit në mbledhjen e 26-të të mbajtur më 21.06.2024 me propozim të komisionit kandidues si kandidat i vetëm, me 16 vota pro dhe 1 përmbajtur, zgjodhi z.Ilas Veseli si Ushtrues i detyrës Kryetar i Komunës së Sarajit, i cili paraprakisht ka kryer funkcionin e zëvendësit të kryetarit.
Me këtë rast z.Ilas Veseli falenderoi këshilltarët për besimin e dhënë dhe u zotua që do të vazhdojë me punët dhe obligimet si dhe projektet që janë në vijim e sipër me qëllim të funkcionimit të pandërprerë të komunës dhe shërbimeve ndaj qytetarëve.