Këshilli i komunës së Sarajit sot në seancën e mbajtur unanimisht miratoi buxhetin zhvillimor dhe progresiv për vitin 2022.

Këshilli i komunës së Sarajit sot në seancën e mbajtur unanimisht miratoi buxhetin zhvillimor dhe progresiv për vitin 2022.

Në buxhetin për vitin 2022 parashihet zhvillimi dhe digjitalizimi i procesit edukativo – arsimor, zhvillimi i infrastrukturës, instalimi dhe mirëmbajtja e ujësjellësve dhe kanalizimeve, si dhe mbështetja për nismat kulturore sportive që janë në interes publik.
Falenderojmë këshilltarët dhe administratën komunale në përgjithësi për punën dhe përkushtimin e tyre deri në përfundimin e këtij procesi shumë të rëndësishëm për komunën.
Për më tepër detaje klikoni në linkun më poshtë.
Советот на општина Сарај денеска на одржаната седница едногласно го изгласа развојниот и прогресивниот буџет за 2022 година.
Буџетот за 2022 година предвидува развој и дигитализација на образовниот процес, развој на инфраструктурата, поставување и одржување на водовод и канализација, како и поддршка на културни и спортски иницијативи кои се од јавен интерес.
Им благодариме на советниците и општинската администрација за нивната работа и посветеност до завршување на овој многу важен процес за општината.
За повеќе детали а кликнете на линкот подолy.