Komuna e Sarajit binjakzohet me Komunën e Uskudarit nga Turqia

Në Komunën  e Sarjit sot ka qëndruar për vizitë Kryetari I Komunës së Uskudarit nga Turqia Mustafa Kara, I shoqëruar nga një numër I madhë afaristësh. Ata me këtë rastë me Komunën e Sarajit kanë nënshkruajtur marveshje binjakzimi.  

Marveshja përbanë disa pika për bashkpunim si në sferën ekonomike, ku do të stimulohen biznismenët dhe investitorët nga dy vendet, ruajtja e trashëgimis kulturore që është e përbashkët, realizimi I aktiviteteve të përbashkëta në fushën sociale dhe artistike si dhe organizimi I vizitave dhe takimeve të përbashkëta.

Kryetari I Komunës së Sarajit Bekim Murati,  misafirët  nga Turqia I njoftoi me pasuritë natyrore që I posedonë Komuna e Sarajit, për mundësitë që I ofronë kjo komunë për investitorët e jashtëm. Ai tha se popujtë e dy vendeve kanë afëris shpirtërore, kulturore, pasi që të dy popujtë I takojnë konfesionit musliman.  

“Binjakzimi ësht një hapë i rëndesishmë përafrimin e dy popujve duke kembyr pervojat tona me komunën eUskudarit në disa fusha.Binjakzimi I Komunave nga përvaojat e deri më tanishmë është dëshmuar si I suksesshë. Ne nuk dyshojmë se kjo marveshje që ne, po nënshkruajmë sot  do të sjellë rezultate në shumë sfera.  Koordiori 8 ndodhet afër Komunës së  Sarajit, që është një mundësi e mirë infrastrukturore, për investitorët e huaj, pa përjashtuar kompanitë nga Turqia. Komuna e Sarajit ka një pozitë gjeografike të volitshme për të zhvilluar biznes, mvarësishtë nga sfera e kompanive dhe se administrate komunale është egastshme të ndihmojë në çdo rastë”, tha bekim Murati, kryetar io Komunës së Sarajit.

Kryetari I Komunës së Uskudarit, Mustafa Kara, falimnderoi, kryetarin e Sarajit Bekim Muratin për mikpritjen, duke siguruar se ai në mënyrën sa më të mirë do ta prezentojë Komunën e Sarajit në Turqi para afaristëve të mëdhenj, që ata ta shtrojnë biznesin e tyre në Saraj.  

Vizitorët, nga Uskudari kanë vizituar parkun e Sarajit, pastaj ata kanë vizituar Kanjonin “Matka”.

Në fundë të takimit dy kryetarët e Komuanve shkëmbyen dhurata.  

Komuna e Sarjit kohë më parë është binjakëzuar edhe me Komunë e Kërsheirit dhe si rezultat I këtij bashkpunimi, vite me radhë në parkun e Sarjit, organizohet një iftarë I përbashkët gjatë muajtë të ramazanit.   

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}