Komuna e Sarajit, fiton 130 vende pune nga projekti i qeverisë, për punë të përkohshme

1 korik 2009-Në bazë të vendimit të Qeverisë së Maqedonisë, për  hapjen e 5000, vendeve të reja të punës, në Komunën e Sarajit më 1 korrik, kanë filluar me punë 130 persona të cilët , në gjashtë muajt e ardhshëm do të bëjnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve nëpër vendbanimet e Komunës së Sarajit. Në bazë të kësaj marëveshje, të punësuarit do të angazhohen në dy projekte dhe atë: një në mirëmbajtjen e  ambineti, ndërsa grupi tjetër   pastrimin e kanalizimieve.Në bazë të vendimit të Qeverisë të punësuarit , kanë nëshkruar kontratë me agjencinë për punësim për angazhim të përkohshëm në gjashtë muajt e ardhshme.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}