Vendosen kabina për pritje në stacionet e disa vendbanimeve

Vendosen kabina për pritje në stacionet e disa vendbanimeve

Komuna e Sarajit ka vendosur kabina për pritje në stacionet e autobusëve që ndodhen në vendbanimet: Bukoviq, Semenisht, Llaskarcë, Arnaqi të Poshtme, Arnaqi të Epërme dhe Shishovë.

Ky projekt gjithashtu ishte edhe si pikë në programin tonë parazgjedhor dhe do të vazhdojmë ta realizojmë atë duke vendosur kabina еdhe në vendbanimet tjera dhe duke ofruar kushte më urbane për të gjithë banorët e komunës.

Општина Сарај постави кабини за чекање на автобуските станици лоцирани во населените места: Буковиќ, Семеништe, Ласкарци, Долна Арнакија, Горна Арнакија и Шишово.

Овој проект истотака беше и како една од точките во нашата предизборна програма и ќе продолжиме да го реализираме со тоа што ќе поставиме кабини во сите населени места и ќе нудиме урбани услови за сите жители на општината.
+2