Komuna e Sarajit, mer pjesë aktive në pastrimin e lumenjëve

1 korik 2009-Komuna e Sarajit ka filluar aktivitete  për pastrimin e lumenjëve.Të mërkurën më 1 qershor ka filluar aksionin për pastrimin e shtratit , të lumit Vardar. Në këtë aktivitet ka marë pjesë edhe Kryetari i Komunës së Sarajit z. Blerim Bexheti, Kryetari i Qytetit të Shkupit, z. Koce Trajanovski dhe Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Mile Janakievski. Komuna e Sarajit ,në këtë aksion ka marë pjesë edhe me njëzet punëtor nga ndërmarja komunale “Saraj”, nëntë shoferë dhe njëzet, të punësuar nga projekti i Qeverisë për punësim të përkohshëm. Në  këtë aksion, Komuna e Sarajit, ka pastruar 3 kilometra , sipërfaqe aq sa shtrihet , lumi Vardar  në këtë komunë. Përveç, të punësuarve në ndërmarjen komunale të Sarajit në aksion kanë marë pjesë si dhe, përfaqësues të Qendrës për menaxhim me kriza. (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}