Komuna e Sarajit ndan mjete prej 2.810.000 denarë për rekonstruimin e kulmit në shkollën fillore “Emin Duraku” në vendbanimin Arnaqi, me sipërfaqe prej 640m2.

Komuna e Sarajit ndan mjete prej 2.810.000 denarë për rekonstruimin e kulmit në shkollën fillore “Emin Duraku” në vendbanimin Arnaqi, me sipërfaqe prej 640m2.

Kjo ishte shkolla e vetme në komunën tonë e mbuluar me panela azbesti të cilat përbëjnë rezik për shëndetin e nxënësve, ku tash ato po zëvendësohen me llamarinë.Vazhdojmë për arsim më cilësor dhe infrastrukturë shkollore më të shëndetshme..

Vazhdojmë për arsim më cilësor dhe infrastrukturë shkollore më të shëndetshme..

Општина Сарај издвојува средства од 2.810.000 денари за реконструкција на покривот на основното училиште „Емин Дураку“ во населбата Арнаќи, со површина од 640м2.Ова беше единственото училиште во нашата општина покриено со азбестни панели кои претставуваат ризик за здравјето на учениците, каде што сега тие се заменуваат со лим.Продолжуваме за поквалитетно образование и поздрава училишна инфраструктура..