Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ndërmarjen Ujsjellës dhe Kanalizime kanë riparuar rrjetin ekzistues të ujsjellësit në dy lagje të vendbanimit Bukoviq.

Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ndërmarjen Ujsjellës dhe Kanalizime kanë riparuar rrjetin ekzistues të ujsjellësit në dy lagje të vendbanimit Bukoviq.

Rikonstruimi i rrjetit në tërësi është kryer në gjatësi prej 350m dhe gjithsej janë kyçur 25 shtëpi.