Komuna e Sarjit shpërndanë 30 vendime të përhershme për arsimtarët

 Komuna e Sarajit sot ka shpërndarë 30 vendime pune të përhershme për të punësuarit nëpër shkollat fillore. Për vendime të  punësuarit kanë pritur me vite të tëra.

Kryetari I Komunës së Sarajit Bekim Murati tha se Komuna ka për obligim ligjorë dhe kombatrë që të ofrojë kushte më të mire dhe një process edukativo arsimorë sa më cilësor.

“Komuna e Sarajit dhe administrat e saj Komunale angazhohet për një arsimë sa më cilësorë dhe efikasë. Arsimtarët në këtë drejtim japin një kontributë të jashtëzakonshëm në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja, që është edhe obligim institucionalë dhe kombtarë. Ne, si Komunë jemi të përkushtuar dhe angazhohemi që të krijojmë kushte dhe investojmë në infrastrukturën e shkollave.   Duke punuar në këtë drejtim dhe duke vlersuar situatën me Drejtorët e shkollave, në bashkpunim me zëvendësministrin e Arsimit dhe Shkencës,  vendosëm që të të shpërndajmë këto vendime  të punës, duke zgjidhur njëher e përgjimonë statusin e arsimtarëve”, tha Kryetari I Komunës së Sarjit Bekim Murati.   

Ata të cilët morën vendimet e punës shprehen mirnjohje ndaj Komunës dhe siguruan se do të kryejen obligimet e tyre duke dhënë kontributin në edukimin dhe arsimimin e gjneratave të reja. (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}