KONDOVA

Ky vendbanim gjendet në verilindje të Dërvendit ,reth 4 km largë lagjes së parë të Shkupit.Emri i këtij fshati të Dërvendit vjen nga emri personal Kondo,emër ky që ishte në përdorim të shpeshtë te shqiptarët dhe prapashtesës “ovo” (ovo).Duke mos u kënaqur vetëm me kaq ,në një shkrim lexuam se emri i këtij ojkonimi ,vjen nga emërtimi i banorëve të Kondovës ,ndoshta edhe nga trajta e vjetër Konduli(Konauli).

Fjala Konauli e ka kupitimin e fshatrave të pa tokë ,që punonin në pronat feudale. Sa i përket popullatës ,konstatuam se këta e kanë prejardhjen nga fisi Nicaj dhe fisit Shalë me përkatësi fetare muslimane .Filozofi grek Luci Seneka thotë :Kondovija (kondovia) haset në Maqedoni e fillon nga Draçja (fushë).Sipas rrëfimeve të pleqve ,thuhet se këtu ekziston varri i Hasanit i vitit 1210 ,ndoshta i të parit të tyre.Në gurin e varit është shkruar një mbishkrim me alfabet arabo-turk.Nga kjo del se shqiptarët kanë gjalluar që nga fillimi i shekullit XIII,e ndoshta edhe më herët .Emri Hasan del i vitit 970.