Kryetari i Komunës së Sarajit z.Blerim Bexheti dhe zëvendësministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor z.Jani Makraduli, sot realizuan takim pune në hapsirat e komunës së Sarajit.

Kryetari i Komunës së Sarajit z.Blerim Bexheti dhe zëvendësministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor z.Jani Makraduli, sot realizuan takim pune në hapsirat e komunës së Sarajit.

Të cilët biseduan për mënyrën dhe procedurën e implementimit të masave ekologjike për subvencionimin e qytetarve me inventer, kondicioner si dhe për rolin e komunave në këtë proces.
Në këtë takim gjithashtu u definuan dhe zonat që janë prioriteret në këtë proces, marja e masave urgjente për uljen e ndotjes së ajrit që është me rëndêsi të madhe.


Ghithashtu përveç këtyre masave, në Planin për ajr të pastër jan të parapara dhe disa objekte (çerdhet,shkollat) të cilat do të zavendsojnë mënyrë e nxemjes joekologjike në atë ekologjike.
Kryetari Bexheti, falemenderoi zëvendësministrin Makraduli për vizitën si dhe u dakorduan për implementim të masave si dhe për bashkëpunim të mëtutjeshëm.