Kryetari i komunës së Sarajit z. Blerim Bexheti emëroi drejtorin e ri të Ndërmarjes Publike Komunale “AKCIOS”, z. Ramadan Ramadani.

Kryetari i komunës së Sarajit z. Blerim Bexheti emëroi drejtorin e ri të Ndërmarjes Publike Komunale “AKCIOS”, z. Ramadan Ramadani.

Drejtorit Ramadani i cili është magjistër i Diplomacisë Publike, i dëshirojmë shëndet dhe shumë suksese gjatë kryerjes së detyrave në mandatin e tij.