Kryetari i komunës z.Blerim Bexheti sot ndau vendime pune për gjithsej 23 të punësuar në shkollat fillore.

Kryetari i komunës z.Blerim Bexheti sot ndau vendime pune për gjithsej 23 të punësuar në shkollat fillore.
Kryetari i komunës z.Blerim Bexheti sot ndau vendime pune për gjithsej 23 të punësuar në shkollat fillore të komunës tonë, prej të cilëve 20 janë mësimdhënës dhe 3 nga shërbimi administrativ dhe teknik.
Të punësuarve të rinj ju dëshirojmë shëndet dhe përkushtim në punën e tyre.