Kryetari z.Bexheti emëroi profesorin e arsimit fizik shëndetësor z. Lulzim Mustafa, ushtryes të detyrës drejtor të shkollës fillore komunale ,,Ibe Palikuqa,, – Bojanë.

Kryetari z.Bexheti emëroi profesorin e arsimit fizik shëndetësor z. Lulzim Mustafa,  ushtryes të detyrës drejtor të shkollës fillore komunale ,,Ibe Palikuqa,, – Bojanë.
Ky vendim është marë pasi drejtori aktual z. Bari Mamuti i plotësoi kushtet për pension.
Me këtë rast ish drejtorit i urojmë pensionimin duke i dëshiruar shëndet dhe jetë të gjatë, ndërsa drejtorit të ri i dëshirojm sukses në ushtrimin e funksionit.