Kryetаri I komunës së Sarajit Blerim Bexheti sot priti në vizitë nxënësit e Shkollës së Mesme Saraj.

Kryetаri I komunës së Sarajit Blerim Bexheti sot priti në vizitë nxënësit e Shkollës së Mesme Saraj.

Nxënësit nga afër ndoqën punën që bëhet në lokalet e komunës gjithashtu vizituan të gjithë sektoret dhe njësië u njoftuan me të punësuarit dhe paten mundësinë të parashtrojnë pyetje në fushat që kishin interes. Të punësuarit në Komunën e Sarajit ishin të gatshëm tju përgjigjen pyetjeve të nxënësve si dhe ti informojnë për rrjedhen e punës në komunë. Nxënësit me pyetje ju drejtuan edhe kryetrit të komunës së Sarajit z.Blerim Bexhetit

Nga,Shkolla e mesme Saraj, bëjnë të ditur se nxënësit janë të kënaqur nga kjo vizitë, kanë mare informacione të rëndësishme si dhe kanë parë në praktik se sa dinamike me punë është një ditë e zakontë në komunë.

 

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}