LAJMËRIM

Për organizim të debatit profesional pas raportit për vlerësim strategjik mbi ndikimin e ambijentit jetësor.

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://saraj.gov.mk/wp-content/uploads/2017/11/08_191_12___________________________________________________________LUPD_Laki_895567877.doc” icon=”” target=”false”]Shkarko Lajmerimin ne Word[/button] (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}