Со барање на општината, владата ја одобрува одлуката Базенот во Рекреативниот центар да поминува под управување на општина Сарај.

Со барање на општината, владата ја одобрува одлуката Базенот во Рекреативниот центар да поминува под управување на општина Сарај.
Со барање на општината, владата ја одобрува одлуката Базенот во Рекреативниот центар да поминува под управување на општина Сарај.
Имајќи ја предвид состојбата на демолираниот базен и околните објекти кои не се во функсионалност повеќе од 30 години, сега со менаџирањето на општина Сарај се отвораат можности овој базен да се ревитализира и повторно да стане атракција за жителите.
Реновирањето на базенот ќе одигра важна улога во привлекувањето на туристите во ова зона, што значително ќе влијае и во економскиот развој на општината и локалните бизниси.
Генерално, ревитализацијата на стариот базен може да обезбеди бројни придобивки, меѓу кои зголемување на вредноста на имотот во околината, зголемени даночни приходи за општината, развој на спортски активности, како и други еколошки придобивки.