Misioni i OSBE-së Shkup në vazhdën e takimeve të rregullta me datë 21.02.2024 realizoi takim me kryesuesin e këshillit komunal z. Musa Alili dhe Sekretarin e komunës z. Imer Dervishi.

Misioni i OSBE-së Shkup në vazhdën e takimeve të rregullta me datë 21.02.2024 realizoi takim me kryesuesin e këshillit komunal z. Musa Alili dhe Sekretarin e komunës z. Imer Dervishi.