Ndërmarja Publike Akcios ka intervenuar në sanimin e defektit që u paraqit pas reshjeve dhe erërave të fuqishme në vendbanim Saraj në rrugën nr.3.

Ndërmarja Publike Akcios ka intervenuar në sanimin e defektit që u paraqit pas reshjeve dhe erërave të fuqishme në vendbanim Saraj në rrugën nr.3.
Ndërmarja Publike Akcios ka intervenuar në sanimin e defektit që u paraqit pas reshjeve dhe erërave të fuqishme në vendbanim Saraj në rrugën nr.3.
Po meren masa edhe për sanimin e defekteve të tjera në vazhdim.