Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe kolektorit kryesor në vendbanimin Kopanicë

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe kolektorit kryesor në vendbanimin Kopanicë
Sot kryetari z.Blerim Bexheti bashkë me sekretarin e komunës z.Sefi Shabani dhe banorët e vendbanimit Kopanicë ishin në teren për të inspektuar nga afër punimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit fekal dhe kolektorit kryesorë.
Projekti është në gjatësi prej 13 km, ku do të instalohen afër 500 shakte dhe kap vlerën prej 78.968.334 denarë.
Punimet zhvillohen sipas dinamikës së paraparë dhe në një afat të shkurtër
kohorë do të zgjidhet problemi i kahmotshëm që ka tanguar banorët e vendbanimit Kopanicë.