Në komunën e Sarajit nga ana e kryetarit Blerim Bexheti në dy shkolla fillore komunale u emëruan drejtora të ri

Në komunën e Sarajit nga ana e kryetarit Blerim Bexheti në dy shkolla fillore komunale u emëruan drejtora të ri
Në komunën e Sarajit nga ana e kryetarit Blerim Bexheti në dy shkolla fillore komunale u emëruan drejtora të ri, edhe ate:
– në shfk “Ibe Palikuqa” në Bojanë u emërua Lulzim Mustafa – drejtor me mandat katër vjeçar, dhe
– në shfk “Dituria” në Saraj, u emërua Haki Rustemi – ushtrues i detyrës drejtor.
Kryetari i komunës së Sarajit iu uroj shëndet dhe suksese në realizimin e procesit edukativo – arsimor.