Në Shkollën Fillore Komunale “Faik Konica” në Radushë u përurua dhoma senzorike e cila u dedikohet nxënësve me aftësi të kufizuara.

Në Shkollën Fillore Komunale “Faik Konica” në Radushë u përurua dhoma senzorike e cila u dedikohet nxënësve me aftësi të kufizuara.
Sot në Shkollën Fillore Komunale “Faik Konica” në Radushë në prani të përfaqësuesve të Komunës së Sarajit, Fondacionit Albiz dhe përfaqësuesve të USAID-it u përurua dhoma senzorike e cila u dedikohet nxënësve me
aftësi të kufizuara.
Bëhet fjalë për projekt të Fondacionit Albiz, në kuadër të projektit “Investime me ndikim shoqëror për komunitetet” i finasuar nga USAID.
E faleminderojmë Fondacionin Albiz dhe USAID-in për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe që mundësuan realizimin e këtij projekti, me rëndësi të veçantë për nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollën Faik Konica në
fshatin Radushë.