Në vazhdën e vizitave dhe takimeve me mësimdhënësit në shkollat fillore të cilat operojnë në komunën tonë.

Në vazhdën e vizitave dhe takimeve me mësimdhënësit në shkollat fillore të cilat operojnë në komunën tonë.

S

ot bashkë me sekretarin shtetëror z. Selajdin Beluli dhe drejtorin z. Gani Asllani vizituam SH.F.K “Dituria” Saraj për të parë nga afër punimet e realizuara në hapësirat e toaletëve të renovuara në shkollën qendrore në Saraj dhe në shkollën periferike në Lubin.
Në këtë projekt është realizuar renovimi i tërësishëm i toaletëve, ndrimi i pllakave, gypave atmosferik, ndriqimi elektrik, ndrimi i dyerve dhe dritareve (të njejtat nga plastika janë zëvendësuar me alumunium).
Vlera e projektit është 1.950.000 den, ku 1.400.000 den. janë finansuar nga “Qendra Maqedonase për Edukim” dhe USAID ndërsa 450.000 den. nga Komuna e Sarajit dhe SH.F.K Dituria.
Gjithashtu në këtë takim ndëgjova nga afër kërkesat dhe nevojat e mësimdhënësve dhe i përgëzova për përkushtimin dhe punën e shkëlqyer
____________________________________
Во текот на посетите и средбите со наставниците, денеска заедно со државниот секретат г. Селајдин Белули и директорот г. Гани Аслани ја посетивме О.У „Дитурија“ Сарај за да ги видиме одблиску работите во реновираните тоалети во основното училиште во Сарај и во Лубин.
Во овој проект се реализираше целосното реновирање на тоалети, замена на плочки, атмосферски цевки, електрично осветлување, замена на врати и прозорци (истите од пластика се заменети со алуминиум).
Вредноста на проектот е 1.950.000 денари, каде 1.400.000 ден. се финансирани од „Македонски Центар за Oбразование“ и УСАИД додека 450.000 ден. од општина Сарај и О.У “Дитурија”.
Исто така на оваа средба внимателно ги слушав барањата и потребите на наставниците и им честитав за нивната посветеност и одлична работа