Njoftim për debat publik për projektin e Rindërtimit të rrugës Sfillare e Poshtme – Svillare e Epërme.

Njoftim për debat publik për projektin e Rindërtimit të rrugës Sfillare e Poshtme – Svillare e Epërme.
Për nevojat e projektit për lidhjen e rrugëve lokale, i cili financohet me mjete nga Banka Botërore, komuna e Sarajit ka aplikuar me nënprojekt për “Rindërtimin e rrugës lokale nga Svillare e Poshtme deri në Sfillare të Epërme”, për të cilën është hartuar Plani për Menaxhimin e Aspektit Mjedisor dhe Social në përputhje me Standardet për Aspekte Mjedisore dhe Sociale të Bankës Botërore, prandaj për këtë arsye më datë 01.06.2023 në ora 13:00, në ambientet e komunës është caktuar prezantimi publik dhe konsultimi për draftin e PUZSA-së.
Linqet për shkarkimin e dokumente i gjeni më poshtë

Rendi i ditësPlani për Menaxhimin e Aspektit Mjedisor dhe SocialFormular për komente