NP. Pare dhe Gjelberim vazhdon me aksionin e pastrimit në Komunën e Sarajit

NP. Pare dhe Gjelberim vazhdon me aksionin e pastrimit në Komunën e Sarajit
Ndërmarja Publike Parqe dhe Gjelbërime gjatë ditës së sotme ka vazhduar me aksionin për pastrimin dhe rregullimin e gjelbërimit në rrugen kryesore që kalon në vendbanimet Sfillare e Poshtme dhe e Epërme.
Gjatë aksionit të sotshëm janë kryer këto aktivitete: kositje dhe mbledhje e barit të kositur, krasitje të bimësisë së egër, mbledhje të letrave dhe mbeturinave si dhe ngarkimi i tyre.
Aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.