Olimpiada Shkollore 2018

Fotogaleri nga Olimpiada Shkollore 2018

Garat e diturisë 2018

Garat e diturisë 2018

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘

Read more
Komuna e Sarajit organizoi Olimpiadën e 16, fitues Shkolla “Sami Frashëri”

Komuna e Sarajit organizoi Olimpiadën e 16, fitues Shkolla “Sami Frashëri”

  Ka përfunduar me sukses Olimpiada Shkollore “Saraj 2018”në të cilën morën pjesë të gjithë shkollat fillore që janë nën kompetencat e Komunës së Sarajit. Kjo olimpiadë ishte e 16 me radhè ku u organizuan aktivitete sportive dhe garat e diturisë. Né mungesé tè kryetarit té Komunës Z. Blerim Bexheti, për shkaqe shëndetësore në hapjen

Read more