Pas pasojave të motit të keq, Ndërmarja Publike Komunale – Saraj sot ka intervenuar në pastrimin e disa rrugëve

Pas pasojave të motit të keq, Ndërmarja Publike Komunale – Saraj sot ka intervenuar në pastrimin e disa rrugëve
Pas pasojave të motit të keq, Ndërmarja Publike Komunale – Saraj sot ka intervenuar në pastrimin e disa rrugëve në Saraj, Bukoviq, Arnaqi, Lubin, Krushopek, Llaskarc, Kondovë, si dhe në Gllumovë hyrja për në autostradë.
Ekipet e ndërmarjes vazhdojnë të qëndrojnë ne teren.