Për shkak të motit të keq, Ndërmarja Publike Komunale sot ka intervenuar në pastrimin e rr 4 saraj,rr 5 saraj, rr 20 saraj, rr 3 Arnaqi, rruga kryesore në Lubin, si dhe në Gllumovë hyrja për në autostradë.

Për shkak të motit të keq, Ndërmarja Publike Komunale sot ka intervenuar në pastrimin e rr 4 saraj,rr 5 saraj, rr 20 saraj, rr 3 Arnaqi, rruga kryesore në Lubin, si dhe në Gllumovë hyrja për në autostradë.

Për shkak të motit të keq, Ndërmarja Publike Komunale sot ka intervenuar në pastrimin e rr 4 saraj,rr 5 saraj, rr 20 saraj, rr 3 Arnaqi, rruga kryesore në Lubin, si dhe në Gllumovë hyrja për në autostradë.

Gjithashtu është intervenuar edhe në disa lokacione ku është bllokuar rrjeti i kanalizimit.