Popullata

Komuna e Sarajit ka 35.804 banorë. Në 1 km2 jetojnë 158 banorë me këtë strukturë nacionale : 91.5% shqiptarë, 3.9% maqedonas,3.2 % boshnjak dhe në numër të vogël rom, turq e tjerë.

Fshatra: 23

Vendbanime e Komunës së Sarajit: Bojanë , Llaskarcë, Kopanicë, Panicarë, Bukovic,Raovic, Semenisht , Cajlanë, Arnaqi e Epërme, Arnaqi e Poshtme, Gllumovë, Shishovë, Matkë, Gërcec , Saraj, Krushopek, Llokë, Kondovë, Svillare e Epërme, Svillare e Poshtme , Rashce, Radushë , Vorcë dhe Lubin.
Numri i bashkësive lokale: 28

Sipërfaqja: 240 km2