Прашања за градоначалникот

Пополнете го формуларот ако имате прашања за градоначалнико на општина Сарај.