RAPORT PER VLERESIM STRATEGJIK TE AMBIENTIT JETESOR

[button color=”red” size=”medium” link=”https://saraj.gov.mk/wp/wp-content/uploads/2017/11/08_813_8_SEA_formulari_633387574.pdf” icon=”” target=”false”]Shkarko formularin ne pdf[/button] (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}