Riparohet rruga rajonale Saraj -Bojanë

Saraj,  28 maj 2010-Komuna e Sarajit në bashkëpunim me  ndërmarjen Rrugët e Maqedonisë, ka përfunduar me sukses projektin për riparimin e rrugës  Saraj –Bojanë, në gjatësi prej rreth 15 kilometrave , me c’rast janë riparuar dhe meremetuar të gjitha pjesët e dëmtuara dhe të njejtat janë mbushur me asfalt.përveç asfaltimit dhe riparimit të rrugës  Komuna e Sarajit, ka filluar edhe pastrimin e  kësaj rruge nga të dyja anët me ç’rast me prerjen e drunjëve  do të mundësohet qarkullim më i lirshëm i automjete dhe qytetarëve të cilët frekuentojnë në këtë rrugë. Përveç pastrimit të rrugës , kjo komunë në kuadër të ndërmarjes së saj publike do të bëjë edhe pastrimin e kanaleve nëpër vendbanime, me ç’rast ujërat e zeza do të kanalizohen dhe nuk do të dëmtojnë rrugën dhe tokën pjellore

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}