Rreth nesh

Komuna e Sarajit është njëra nga komunat rurale në qytetin e Shkupit, dita e themelimit të Komunës së Sarajit është 13 Dhjetor 1996, kjo është data e mledhjes së parë të Këshillit të Komunës. Qytetarët e Sarajit ndryshe njhen si Dervenas si dhe vendin e quajnë Derven, ato me shum dashuri ruajnë kulturën dhe traditat e tyre.

Duke u bazuar në të dhënat zyrtare të Qendrës për Statistika të Republikës së Maqedonisë në regjistrimin e fundit të vitit 2002, komuna e Sarajit përfshin një territor prej 241 km2, numëron 39,884 banorë, 7,972 amvisëri dhe 7,828 objekte. Përbërja e popullatës është kryesisht shqiptare por jetojnë edhe maqedonasë, boshnjakë dhe romë. Komuna e Sarajit numëron 23 fshatra kurse Saraj është qyteza dhe qendra administrative e Komunës së Sarajit.

Sistemi edukativo – arsimor në komunën e Sarajit është i përfaqësuar nëpërmjet:

 • Çerdhja – Filiz
 • 8 Shkolla Fillore – Qendrore
 • Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Saraj”
 • Shkolla e Mesme Teologjike “Isa Beu”
 • Fakullteti Teologjik në Kondovë

Komuna e Sarajit, për shkak të pozicionit dhe vendeve turistike, ka mijëra mysafirë dhe turistë çdo vitë nga vendi dhe jashtë. Vendet turistike të Komunës së Sarajit janë:

 • Kanjoni i Matkës
 • Liqeni Treska
 • Qendra Rekreative Saraj
 • Shpella “Dona Duka”
 • Qendra Rekreative Saraj
 • Shpella “Vrello”
 • Xhamia e vjetër Husein Shah në qendër të Sarajit
 • Manastiri Shën Maria