Rriparohen rrugët rajonale në Saraj

Komuna e Sarajit është duke rriparuar të gjitha rrugët rajonale dhe lokale të cilat gjatë sezonit dimërorë janë dëmtuar, nga bora dhe shiu.  Fillimishtë kanë filluar të riparohen  rrugët rajonale Saraj-Bojanë dhe rrugët Svillare-Radushë dhe Rashçe.  Punimët është duke I bërë ndërmarja publike “Makedonija Pat”. Kryetari I Komunës së Sarajit Bekim Murati, u shprehë se disa herë kemi bërë këkrkesë deri tek Ndërmnarja Publike “ Makedonija Pat”, që të rriparojnë rrugët e dëmtuara, por ja tani një gjë e tillë po realizohet. Ai njëherësh, falimnderoi drejtorin e NP”Makedonija Pat”, Gajur Kadriun.

 “Me mbarimin e sezonit dimërorë rrugët u dëmtuan shumë, ku nëpër disa vende vështirë ishin të kalushme për veturat dhe mjetët e rënda të komunikacionit. Menjëher, pas mbarimit të sezonit dimërorë kamë bërë kërkesë deri tek NP “Makedonija Pat”, dhe I kamë lajmëruar për gjendjen e rrugëve, por falë angazhimit të drejtorit Kadriu, tani me sukses janë duke u realizuar punimet.

Disa ditë me rradhë puntorët e NP “Makedonija pAt”, janë dukë kryer punimet në rriparimin e rrugës rajonale 402, respektivishtë që lidhë vendbanimet e Sarajit deri në fshatin Bojanë. Punimet janë duke u realizuar me një dinamikë të madhe dhe shumë profesionale”, deklaroi Bekim Murati, kryetar I komunës së Sarajit.   

 Drejtori I Ndërmarjes Publike “Makedonija Pat”, Gajur Kadriu, tha se edhe përkundër të gjendjes së rëndë ekonomike me të cilën përballet kjo drejtori, ai ka gjetur mundësinë që t’ju përgjigjet pozitivishtë kërkesës së Komunës së Sarajit.

“Kjo ndërmarje tregonë se ka kapacitet dhe ka njerëz profesionistë që punojnë dhe të japin rezultate, një ndër rezultatet është edhe rriparimi I kësaj rruge dhe të gjitha rrugëve tjera që rriparohen në Komunë të Sarajit”, tha Gajur Kadriu.

 Drejturi Kadriu dhe kryetari I komunës Bekim Murati u shprehën se kët lloj bashkpunimi do ta vazhdojn edhe më intenzif në të ardhmen. 

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}