Sekretari i Komunës z.Imer Dervishi dhe znj. Isra Iljazi Sallahi – shef i kabinetit të kryetarit, realizuan takim me përfaqësuesin e Institutit Zip dhe bashkpunëtorët e Institutit ,,NEXUS,, nga Gjermania.

Sekretari i Komunës z.Imer Dervishi dhe znj. Isra Iljazi Sallahi – shef i kabinetit të kryetarit, realizuan takim me përfaqësuesin e Institutit Zip dhe bashkpunëtorët e Institutit ,,NEXUS,, nga Gjermania.
Në kuadër të realizimit të projektit të Institutit Zip ,, Asambleja e klimës për të luftuar ndotjen e ajrit në Shkup”
Sekretari i Komunës z.Imer Dervishi dhe znj. Isra Iljazi Sallahi – shef i kabinetit të kryetarit, realizuan takim me përfaqësuesin e Institutit Zip z.Agim Selami dhe bashkpunëtorët e Institutit ,,NEXUS,, nga Gjermania, si znj.Uta Zetek, znj. Nele Buchholz dhe z.Hans Dienel.