Shëndetësi

Shëndetësi

Në territorin e komunës së Sarajit veprojnë një numër i madh i ordinancave :

 • Ordinanca e mjeksis së përgjithshme
 • Ordinanca Stomatologjike
 • Barnatore

 

 1. Jeta Medika – Saraj
 2. AL – Hani – Bukoviq
 3. Remi Dent – Saraj
 4. Saraj Medika – Saraj
 5. Vita Katerina – Bukoviq
 6. Drita Dent – Saraj
 7. Eni Medika – Rashçe
 8. Adent – Saraj
 9. Shëndeti – Llaskarcë
 10. Humaniteti – Kondovë