Sot bashkë me këshilltarin komunal z. Musa Alili kisha vizituam çerdhen “Flutura” në Kondovë, me çrast për këtë fundvit ndam edhe pako për fëmijët të cilët qëndrojnë në këtë çerdhe.

Sot bashkë me këshilltarin komunal z. Musa Alili kisha vizituam çerdhen “Flutura” në Kondovë, me çrast për këtë fundvit ndam edhe pako për fëmijët të cilët qëndrojnë në këtë çerdhe.

Gjithashtu në këtë vizitë ndëgjova nga afër kërkesat e punëtorëve dhe i përgëzova për punën e tyre të shejntë.
Денеска заедно со општинскиот советник г. Муса Алили ја посетивме градинката “Флутура” во Кондово, во оваа прилика за крајот на годината поделивме и пакетчиња за децата кои престојуваат во ова градинка.
Исто така на оваа посета одблиску ги слушав барањата на работниците и им честитав за нивната света работа.