Sot bashkë me kryesuesin e këshillit komunal z. Muhamed Ramadani dhe sekretarin e komunës z. Sefi Shabani realizuam takim pune me drejtorin e fondacionit ALBIZ z. Besir Dernjani.

Sot bashkë me kryesuesin e këshillit komunal z. Muhamed Ramadani  dhe sekretarin e komunës z. Sefi Shabani realizuam takim pune me drejtorin e fondacionit ALBIZ z. Besir Dernjani.

Kryesisht si temë diskutimi në këtë takim ishte projekti “Investime në Komunitet” i cili realizohet nga fondacioni Albiz dhe finansohet nga USAID.
Komuna e Sarajit është e interesuar që në të ardhmen të thelloj bashkëpunimin ndërmjet institucionit komunë fondacionit Albiz dhe organizatave joqeveritare të cilat operojnë në komunën tonë.