Sot bashkë me sekretarin z. Shabani dhe përfaqësuesit e njësisë për Arsim në Komunën e Sarajit z. Rexhepi dhe z. Ameti mbajtëm mbledhjen e radhës me të gjithë drejtorët e shkollave fillore dhe çerdheve të cilat operojnë në komunën tonë.

Sot bashkë me sekretarin z. Shabani dhe përfaqësuesit e njësisë për Arsim në Komunën e Sarajit z. Rexhepi dhe z. Ameti mbajtëm mbledhjen e radhës me të gjithë drejtorët e shkollave fillore dhe çerdheve të cilat operojnë në komunën tonë.

Në këtë mbledhje u diskutua për gjendjen aktuale, zhvillimin e mëtutjeshëm të shkollave dhe realizimin e pikave të programit tonë zgjedhorë për 4 vitet e ardhëshme, që për qëllim kanë përmirësimin dhe digjitalizimin e kushteve për zhvillim efikas të procesit arsimorë.
Денеска заедно со секретарот г. Шабани и претставниците на Единицата за образование во општина Сарај, г. Реџепи и г. Амети денеска ја одржавме следната средба со сите директори на основните училишта и градинки кои оперираат во нашата општина.
На оваа средба се разговараше за актуелната состојба и натамошниот развој на училиштата и за реализацијата на точките од нашата изборна програма за следните 4 години, кои имаат за цел да ги подобрат и дигитализираат условите за ефикасен развој на образовниот процес.