Градоначалникот г.Блерим Беџети денеска сподели 14 работни решенија за наставници од основните училишта кои гравитираат во општина Сарај.

Градоначалникот г.Блерим Беџети денеска сподели 14 работни решенија за наставници од основните училишта кои гравитираат во општина Сарај.
Градоначалникот г.Блерим Беџети денеска сподели 14 работни решенија за наставници од основните училишта кои гравитираат во општина Сарај.
На новите наставници најпрво им посакуваме здравје, посветеност во нивната света работа и успех во развојот на воспитно-образовниот процeс.